Jaarverslag 1998-1999

Reflectie

Binnen enkele weken start het nieuwe voetbalseizoen. De voorbereidingen zijn reeds gestart. Toch is het nuttig en leerzaam om even een evaluatie te maken van het voorbije seizoen. Is de eindrangchikking van de provinciale wedstrijden een weerspiegeling van onze werking , dan scoren wij zeker onvoldoende. Resultaatgericht is het wegvallen van SK Roeselare hiervan de voornaamste maar zeker niet de enige oorzaak . Uiteraard heeft West - Vlaanderen veel ploegen in eerste en tweede nationale spelen . Dit mag echter geen excuus zijn voor het slechte presteren . Ook zonder Roeselare en dit jaar zonder Ingelmunster moet West - Vlaanderen beter kunnen . Hiervoor moet een efficientere scouting uitgewerkt worden . die uitdaging moet de motivatie worden om toekomend jaar nog harder en intensiever te werken .

Algemene Werking

De samenwerking met de clubs verliep vlot . met uitzondering van SK Roeselare , die de spelers onder druk plaatste om niet deel te nemen aan de selectiewedstrijden , ondanks de positieve ingesteldheid en bereidheid tot medewerking van spelers en ouders t.o.v. de provinciale opleiding .

Nog meer toenadering van de prospectoren tijdens de scoutingsopdrachten naar de clubs en trainers ware wenselijk . Positieve uitstraling en respect voor het werk van de trainers .

Dit jaar hadden we minder last van schoolcompetities . Uiteraard is dit een jaarlijks weerkerend probleem . Een betere communicatie en wederzijds begrip kan hierbij reeds veel problemen oplossen .

De planning/organisatie en taakverdeling verliep uitstekend . Wegens tijdgebrek werd de eindselectiewedstrijd teruggebracht op één namiddag . Wenselijk ware de laatste dertig van elke categorie minimum tweemaal tegen elkaar te laten spelen in wisselende omstandigheden ( plaats, taak, ploeg... ) ofwel een training te voorzien ( betere evaluatie ) .

In eerste instantie derde nationale en bevorderingsploegen scouten . Hierdoor zou een ruime kern kunnen gevormd waarbij mogelijks reeds trainingen kunnen worden voorzien .

Het spelen in zone vraagt een zekere aanpassing voor de scouting . De twee centraal verdedigers moeten zeer complementair te zijn . Indien mogelijk vermelden of de spelers links en rechtsvoetig zijn . Dit is evenzeer belangrijk voor de posities 6 en 8 beiden corrigerende middenvelders .

Scholieren 2° jaars 16 spelers Scholieren 1° jaars 24 spelers Knapen 1° jaars 19 spelers Knapen 2° jaars 28 spelers Miniemen 2° jaars 19 spelers

Voor onze 1° jaars miniemen , succesvol in Luik , zijn veel spelers aangetrokken door nationalers , in bijzonder Cercle Brugge !!!

Miniemen

Positief : een sterke lichting eerste jaars , betere speler Bert Van Nieuwenhuyse ( Ingelmunster ) Een eerste plaats in het Tornooi van Luik . In de groep van tweede jaars weinig uitstekend talent .

Knapen

Zeker de meest talentvolle groep . Vooral in organisatie werd nooit een evenwicht gevonden . Negatief was zeker de zeer zware kwetsuur van Vanderheeren in de wedstrijd tegen het veelal te agressief spelende Henegouwen .

Scholieren

Het gebrek aan fysieke kwaliteiten werd niet gecompenseerd door veel technish talent . In de voorbereidende wedstrijden ( zelfs tegen Club en Cercle ) werd ondanks goed gespeeld en verliep alles vlot . Kompetitief tegen andere provincies kwamen we in duel , kracht en snelheid veel te kort . Vandaar de nood naar een meer complementaire spelers . Enkele kleine technische spelers maar niet allemaal . Na het wegvallen van Eelbode ( internaat Antwerpen ), Van Hollebeke en Rotsaert ( kwetsuur ) waren de drie betere keepers weggevallen . Hun vervangers hebben nooit kunnen bevestigen . Talerrijkste spelers Samain Ben ( kern 1° ploeg van Lauwe ) en Van Herp Charlie ( Kortrijk ) .

Stagedag

Voor het eerst in Eernegem . Ontvangst , terreinen kleedkamers , leslokaal... alles prima in orde en verzorgd . Weersomstandigheden : uitstekend voor de tijd van het jaar . Het verloop van de stagedag : zeer goed .

Omloop Jonge Voetballer

Zeer goed initiatief . Zeker voor herhaling vatbaar . In kompetitievorm ( provinciaal en nationaal ) kan het uitgroeien tot een grote happening ( zeker voor miniemen ) .

Tornooi 5 tegen 5

Groot succes . Medewerking van jonge scheidsrechters : zeer goed . Datum : goed Voor herhaling vatbaar .

Hopelijk stappen de gewestelijke en provinciale ploegen zo snel mogelijk over op het spelen 5-5 7-7 9-9 Zoniet wordt het niveauverschil tussen nat. en prov. nog groter .

EK voor Amateurs

West Vlaanderen kon een stevige ploeg afvaardigen. Zes spelers van West - Vl. hebben deelgenomen aan het tornooi . Voor de spelers een schitterende ervaring met een zeer positief resultaat . Schoolvoorbeeld van zonespel , in het bijzonder met vier op een lijn .

Suggesties

De vraag die ik stel of het zin heeft om voor de tweede jaars scholieren nog intensief gewestelijk te scouten . Zou het niet nuttiger zijn om per provincie een selectie te vormen tot en met tweede nationale . Met die spelers enkele interprovinciale wedstrijden spelen . Samenwerking met nationale jeugdscouting . Voor vele van die spelers zou een kennismaking met het zonespel zeer verrijkend zijn voor hun latere loopbaan .

Omloop jonge voetballer herhalen met een nationale finale . Sponsering , eventueel met mooie prijzen voor de winnaars (= mentaliteit hedendaagse jeugd ! )

Mediabelangstelling voor de provinciale opleiding . Meer ruchtbaarheid geven . Meer belangstelling vanwege de spelers en de ouders .

Meer contacten leggen met jeugdtrainers . Betere wisselwerking .

Terug naar index