Site verplaatst naar http://users.skynet.be/jeugdprospectie.wvl

   KLIK HIER .... DURA - BVBA Dura & Duraplast. Industriepark Zuid - Zone B Tenhovestraat 14 8700 Tielt.... KLIK HIER 
Doel van de Jeugdopleiding

Het doel van de Westvlaamse jeugdopleiding bestaat erin een vroegere doorstroming van ons jeugd- talent te bekomen.
Hun opleiding te verzekeren door hen onder bekwame gediplomeerde heizeltrainers op te roepen naar de Heizel.

Dat velen een verkeerd begrip krijgen , daar grotere ploegen de beteren weghalen bij de kleine provincieploegjes ligt niet aan de mensen van de Jeugdprospectie die hun mensen ieder jaar opnieuw de provincie laten doorkruisen om het talent op te sporen en samenbrengen om tenslotte een ploeg samen te stellen om Interprovinciale wedstrijden onderling te betwisten.

De bekroning van hun werk is wellicht de finale's te betwisten die ieder jaar plaats vinden in het Koning Boudewijnstadion in de maand mei.
De ware voldoening schenken de jongens door het waar te maken in de hoogste klasse van ons Belgisch Voetbal.

Dat velen reeds een vaste stek gekregen hebben in de Liga is te danken aan henzelf alsook aan hen die de jongens jarenlang hebben begeleid.
En op de eerste plaats is dit de club waar de jongens hun eerste stappen hebben gezet of liever gezegd hun eerste voetbalpasjes hebben gezet.

De geselecteerde spelers worden steeds per brief op hun persoonlijk adres uitgenodigd naar de activiteiten. De lijst van opgeroepen spelers zal ook steeds minstens een week op voorhand verschijnen in het bondsblad "Sportleven " dit ten gerieve van de clubs . Indien een speler belet is aan een activiteit deel te nemen dient hij dit tijdig te melden aan de provinciale verantwoordelijke en de reden van het belet altijd opgeven. Afmeldingen gericht an andere personen ( trainers, adjunct e.d.m.) zullen als onbestaande aanzien worden.

De opgeroepen speler dient zich verplicht beschikbaar te stellen. Bij weigering of onverontschuldigd afwezig blijven van de speler kan er een sanctie opgelegd worden aan de speler ( 2speeldagen schorsing met zijn club ) dit volgens art. VII / 28.221 . Indien echter mocht blijken dat de weigering of afwezigheid van de speler te maken heeft met onwil vanuit zijn club kan aan de club een boete opgelegd worden van minimum 50 euro tot maximum 150 euro, dit volgens art. VII / 104.1 . Een speler welmke zich verontschuldigd wegens ziekte of kwetsuur mag eveneens met zijn club niet aantreden in de week ( van maandag tot en met zaterdag )van de activiteiten waarvoor hij belet gaf ! De bondsadministratie is bevoegd om hiervoor de nodige controles uit te voeren . 
Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van de activiteit ( weersomstandigheden e.d.m. ) past men best de volgende procedure toe :
1) bellen naar het info-nummer van de K.B.V.B. ; 0900/00081

2) u surft naar onze website : rubriek  - Afgelasting (klik hier )

3) U belt of faxt of mailt tijdig naar de provinciale verantwoordelijke .

West - Vlaams Voorbeeld

Yves Vanderhaeghe

Geef uw mening! / Give your opinion!

GoogleWebmaster Windels Johnny