Historiek van de Jeugdprospectie

De West - Vlaamse Jeugdprospectie ontstond en ving aan bij het voetbalseizoen 1973 -1974.
Aan de basis ervan lag de Hr. Raymond Goethals voormalig trainer van de nationale ploeg en hoofdtrainer bij ondermeer Sint - Truiden - Anderlecht in Belgie. In Brazilie en Frankrijk ( Marseille) De Hr. Goethals kwam op het idee van regionale prospectie om reden dat hij toevallig bij een uitstap in de Ardennen een groep jongelingen van ongeveer 15 jaar in een weide zag voetballen. Een speler viel hem bijzonder op zowel op fysisch als op technish gebied nl. Renquin. Hij bood deze speler aan bij Standard Luik , en ging bij het uitvoerend Comite en de Technishe Commissie het thema bepleiten dat er ongetwijfeld in Belgie veel onbekend voetbaltallent voor handen was die bij gebrek aan prospectie en vorm degelijke opleiding in ploegen van hogere afdelingen in zijn totaliteit verloren gingen . In dit perspectief werd van start gegaan in de verscheidene Belgische provincies en uitsluitend van de jeugdgroep scholieren . Bepaalde leden van het toenmalig Provinciaal Comite werden belast met het opstarten in de Provincie West - Vlaanderen . De heren Roger Monier toenmalig voorzitter van het Provinciaal Comite en de leden Deslijpere Stany en Decock Robert. Ter aanvulling van dit comite werden ondermeer de heren Dumortier Tony , Desaedeleer , Bonte Armand en Mestdagh Edmond aangeworven. Tussen september en november van het seizoen 199-73 - 1974 werden in de categorie van de scholieren een 100 tal spelers geselecteerd die vanaf november en bij vrije dagen opgeroepen werden om selectiewedstrijden te betwisten. Nan iedere wedstrijd kwamen de prospectoren samen en werden de spelers na een open gesprek met een puntensysteem ( de helft + 1 ) gerangschikt. Op deze manier werd er aan deductie gedaan tot er ongeveer een 18 tot 20 tal spelers overbleven waarmee dan de definitieve ploeg werd gevormd . De eerste Interprovinciale wedstrijd die aldus werd gespeeld was tegen de ploeg van Oost - Vlaanderen. Tijdens het tweede jaar werd een proef gedaan met juniors die op die ouderdom reeds in het eerste elftal van hun club optraden . Deze proef bleef envenwel zonder gevolg. Wanneer de Voebalbond meende tevens te moeten prospecteren met knapen , dan met miniemen en nog later met preminiemen werd het aantal prospectoren in aantal vermeerderd. Ter illustratie kan worden aangemerkt dat in onze provincie verschillende spelers een mooie voetballoopbaan hebben opgebouwd. Thans bestaat de Jeugdprospectie van West - Vlaanderen uit een 20 tal prospetoren en ondermeer uit een hoofdverantwoordelijke , secretaris, hoofdtrainer , twee adjuncttrainers en een verzorger. De hoofdverantwoordelijke van de KBVB is de Hr . Deslijpere Stany tevens ondervoorzitter van de KBVB en UEFA afgevaardigde voor de afdeling jeugd .

Terug naar index