Make your own free website on Tripod.com

Doel van de Jeugdopleiding

Het doel van de Westvlaamse jeugdopleiding bestaat erin een vroegere doorstroming van ons jeugd- talent te bekomen.
Hun opleiding te verzekeren door hen onder bekwame gediplomeerde heizeltrainers op te roepen naar de Heizel.

Dat velen een verkeerd begrip krijgen , daar grotere ploegen de beteren weghalen bij de kleine provincieploegjes ligt niet aan de mensen van de Jeugdprospectie die hun mensen ieder jaar opnieuw de provincie laten doorkruisen om het talent op te sporen en samenbrengen om tenslotte een ploeg samen te stellen om Interprovinciale wedstrijden onderling te betwisten.

De bekroning van hun werk is wellicht de finale's te betwisten die ieder jaar plaats vinden in het Koning Boudewijnstadion in de maand mei.
De ware voldoening schenken de jongens door het waar te maken in de hoogste klasse van ons Belgisch Voetbal.

Dat velen reeds een vaste stek gekregen hebben in de Liga is te danken aan henzelf alsook aan hen die de jongens jarenlang hebben begeleid.
En op de eerste plaats is dit de club waar de jongens hun eerste stappen hebben gezet of liever gezegd hun eerste voetbalpasjes hebben gezet.

West - Vlaams Voorbeeld

Yves Vanderhaegen

Terug naar index